Privacyverklaring

Dit is de website van NOVIOsign; handelsnaam van Nedlite Totaalreclame V.O.F.
Correspondentieadres: Postbus 1059, 6501 BB Nijmegen

Telefoonnummer: 024 - 373 41 22
E-mailadres: info@noviosign.nl
KvK-nummer: 53644387
Btw-nummer: NL 8509.59.196.B01
 

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Deze privacy verklaring is van toepassing op de website noviosign.nl en de diensten die NOVIOsign aanbiedt. NOVIOsign behandelt jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

NOVIOsign kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van NOVIOsign door het invullen van gegevens op de website van NOVIOsign. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking hiervan. NOVIOsign kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 
  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (inclusief factureringsadres)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

NOVIOsign verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacy verklaring of indien NOVIOsign daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.
 

Waarom NOVIOsign gegevens nodig heeft

NOVIOsign verwerkt je persoonsgegevens om opdrachten te kunnen uitvoeren, telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan NOVIOsign je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst  (of in het kader van promotieactiviteiten).
 

Hoe lang NOVIOsign gegevens bewaart

Persoonsgegevens worden door NOVIOsign niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. NOVIOsign hanteert voor de standaard persoonsgegevens het fiscale bewaartermijn van 7 jaar.
 

Andere informatie die NOVIOsign kan verzamelen

Voor zover jouw identiteit hiermee niet achterhaalt kan worden, kan NOVIOsign andere informatie verzamelen, zoals:
 
  • Browser en apparaat gegevens
  • Serverlogboekbestanden
  • Informatie over geografische locatie
  • Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
  • Informatie over hoe je gebruik maakt van deze website
 

Delen met anderen

NOVIOsign deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt NOVIOsign jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doet NOVIOsign alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@noviosign.nl. NOVIOsign zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.
 

Beveiliging van persoonsgegevens

NOVIOsign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruik gemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, antimalware). De website van NOVIOsign maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.
 

Datalekken

NOVIOsign verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. NOVIOsign meldt dit jou onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal NOVIOsign alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.
 

Hyperlinks

Op de website van NOVIOsign zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Noviosign is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.
 

NOVIOsign als verwerker

NOVIOsign verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. NOVIOsign zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. NOVIOsign mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst tussen NOVIOsign en opdrachtgever zal NOVIOsign alle persoonsgegevens overdragen aan de opdrachtgever.
 

Subverwerker

NOVIOsign kan de uitvoering van de verwerking geheel of ten dele uitbesteden aan een subverwerker. De door NOVIOsign ingeschakelde Subverwerker is niet gerechtigd een Subverwerker in te schakelen of de persoonsgegevens door te geven, te verstrekken of openbaren of deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. NOVIOsign blijft voor de opdrachtgever te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking.


Cookieregelement

Om je zo goed mogelijk te helpen, gebruikt noviosign.nl cookies.
Via de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan noviosign.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.
 

Google Analytics

NOVIOsign maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. NOVIOsign heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet langer dan 14 maanden bewaard. Hierdoor worden geen persoonsgegevens opgeslagen en is geen toestemming (via een cookiebanner) nodig. Als je niet wil dat jouw website-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, dan kun je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren.
 

Social media cookies

Op de website noviosign.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen via sociale netwerken. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie als je deze gebruikt. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op het social media kanaal hoeft in te loggen als je iets wilt delen. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan noviosign.nl bent ingelogd op social media en hiervoor toestemming geeft. Bekijk de privacy verklaring van de sociale netwerken om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen.
 

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. De website noviosign.nl gebruikt geen tracking cookies, daarom wordt er geen ondersteuning geboden voor de DoNotTrack-instelling van webbrowsers.
 

Cookies uitzetten

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of webbrowsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies uitzetten: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge / Opera.
 

Wijzigingen

NOVIOsign behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze privacy verklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bijgewerkt op woensdag 8 april 2020

Snel ter plaatse

Onze onderhoudsmonteurs altijd snel ter plaatse, wanneer het gaat om het oplossen van storingen en/of schades.

Tevreden klanten

De goede service en dienstverlening wordt door onze klanten enorm gewaardeerd.

Persoonlijke aandacht

Onze ervaren specialisten staan altijd klaar om je de beste oplossing te bieden.

Vakkundige aanpak

De jarenlange ervaring van onze gekwalificeerde specialisten garanderen een vakkundige aanpak.
Onze klanten waarderen onze dienstverlening